Om senteret
Holmen Senter leverer produkter, service og tjenester av høy kvalitet, og er et annerledes og inspirerende nærsenter. Med våre omlag 50 butikker har vi alt kundene trenger i hverdagen, deriblant en stor andel butikker som er unike for Holmen Senter, med lokale gründere og drivere. Senteret huser også en rekke servicebedrifter og har over 20 helserelaterte virksomheter. Alt dette - sammen med hyggelige spisesteder og Holmen Senterbibliotek gjør et besøk på Holmen Senter til mer enn en handletur. Holmen Senter ligger i Asker kommune, like ved E18 og Slemmestadveien, og i umiddelbar nærhet til store idrettsanlegg og Oslofjorden.